Falköping/Ranten–Uddagården

Bandel 446

Län

Västra Götaland

Spårvidd

891
1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1883