Lämna ändringsförslag

Svartråhed

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven efter 1997
(Falkenberg)–(Ullared)–Älvsered
Svartråhed station den 13 maj 1997. Järnvägen gick till höger om huset, parallellt med den solbelysta långsidan. Det förfallna huset har senare rivits. Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset kvar 1997, förfallet redan 1988. Enligt hitta.se är huset numera rivet (not. 2015).

Svartråheds station tillkom senare (1908) än övriga stationer vid banan beroende på att Svartrå kommun inte ville delta i finansieringen med begärda 10000 kronor. En privatperson lantbrukaren H.C. Nilsson i Lilla Svenstorp bekostade då själv hela beloppet kronor mot att en station anlades på hans ägor. Stationshuset var det enda som byggdes i tegel. Stationen fick ett tämligen avsides läge och trafiken blev obetydlig. År 1925 nedklassades den därför till hållplats och stationsföreståndaren ersattes med en kvinnlig platsvakt. Stickspåret låg dock kvar till mitten av 1950-talet. (Uppgifter ur Leif Elgh, Falkenbergs järnväg, 1988.

Kilometertal

75,065
26,9

Signatur

Svr

Socken

Svartrå

Kommun

Falkenberg

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Svartråhed

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: väSaYS