Lämna ändringsförslag

Uppåkra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)
Uppåkra station 1971. Den största och den minsta huskroppen är själva stationshuset, medan byggnaden längst bort är det 1967 sålda hus 9A. Samtliga finns kvar 2018. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Uppåkra station 1971. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Uppåkra station den 31 juli 1980, då nedgraderad till hållplats. Den här kuren låg cirka 50 meter söder om stationshuset och fanns bara en begränsad tid. Flyttades ursprungligen från Sjölunda 1976 när hållplatsen där lades ner den 30 maj. Här användes den fram till pågatågsstarten 1983.  Foto: Anders Lundquist.

Öppnades 1901 som håll- och lastplats, station 1910, nedlagd 1983.

Enligt uppgift, bl.a. från länsstyrelsen i Skåne län, skall den ha legat ett stycke längre norrut än Uppåkra station. Järnvägsdata innehåller dock inget om två olika lägen. Den nya stationen öppnades 1910 med ett nybyggt stationshus ritat av Folke Zettervall. Byggnaden finns fortfarande kvar, men stationen som sådan nedlades 1983, då den ersattes av Hjärups hållplats (not. 2018).

Försäljning av bostadshus 9A på auktion 1967-05-22 (ÅW 153:2).

Kilometertal

606,065

Signatur

Up

Socken

Uppåkra

Kommun

Staffanstorp

Län

Skåne
Malmöhus

Byggd

1909

Ändringsförslag till objektet Uppåkra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YWe2Xe