Lämna ändringsförslag

Åkarp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)
Åkarp station omkring 1900. Bild från Järnvägsmuseet, som har tillhörande text: "En vaktstuga fanns förut. Till denna byggdes en ny stuga och mellan dem en väntsal. Den nya stugan inrymde expedition, den gamla bostad för stationsföreståndaren. Det var okänd dansk arkitekt. "  Foto: Okänd.
Åkarp station en sommarmorgon 1975. Foto: Sven Olof Muhr.

Även Åkarp hållplats vid km 608,678.

Det urspungliga stationshuset bestod av två sammanbyggda banvaktsstugor och låg på västra sidan av järnvägen. Den nedre markeringen på kartan nedan visar dess ungefärliga läge.

Ur 1900 års statsverksproposition: "Uppförande af nytt stationshus 22,600 kronor. Nuvarande stationshuset af primitiv beskaffenhet har tillkommit genom sammanbyggnad af tvenne vaktstugor medelst ett bagagerum af bräder. För stationens anordnande för dubbelspårstrafik erfordras nu uppförande af nytt stationshus å annan plats."

Nytt stationshus byggt 1904.

Kilometertal

609,005

Signaturer

Åk
Å

Socken

Burlöv

Kommun

Burlöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Åkarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3GeGST