Lämna ändringsförslag

Flackarp

Banvaktsstuga, riven troligen 1937
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)
334 Flackarp troligen sommaren 1913. Personerna på bilden är med mycket stor sannolikhet bröderna Knut Birger f. 1907 och Bror Kristian f. 1909 tillsammans med modern Alma Matilda Lindström, f. 1885. Hennes man Nils var inte järnvägsanställd, men efter att han avlidit 1912 hyrde familjen banvaktsstugan ett knappt år 1913. 
 Foto: Okänd.

Stugan utbjöds till salu för rivning 1937, men det är inte känt om rivningen skedde då eller senare.

Distriktschefen (III distriktet) skriver 1937-05-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid 10 bansektionen finnas en del byggnader, som befinna sig i mycket dåligt skick, varför de ej längre böra komma till användning för bostadsändamål. På grund av byggnadernas beskaffenhet äro de dels dyra i underhåll, dels ej lämpliga för ombyggnad. Därtill kommer att i en del fall bättre siktförhållanden vid intilliggande vägkorsningar erhållas vid dessas rivning.

Distriktschefen får därför föreslå nedan angivna byggnader till försäljning för rivning efter hand, som de icke anses lämpligen böra vidare användas till bostäder.

/ ... /

Banvaktstugan nr 334.

Stugan är uppförd 1862 och tillbyggd 1889. Den är belägen invid korsning med allmän väg, och kommer sikten därest stugan borttages att bliva avsevärt förbättrad.

Stugan innehåller en lägenhet om 1 r.o.k. och är tilldelad banvakt med banvaktssträcka. Intilliggande stuga nr 333 är uthyrd till privatperson, varför bostad åt banvakten kan upplåtas i denna.

Bemyndigande att sälja stugan för rivning lämnades omedelbart.

Banvakter

1888 - 1899 -
Anders Johansson, f. 1852 i Svedala (M), död 1921-12-13 i Lund.
Gift med Maria Kristensdotter, f. 1853 i Skivarp (M), död 1910 i Flackarp.
Inflyttad 1888 från Burlöv (M).

Kilometertal

603,860

Nummer

334

Socken

Uppåkra

Kommun

Staffanstorp

Län

Skåne
Malmöhus

Byggd

1862

Ändringsförslag till objektet Flackarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OovTlR