Lämna ändringsförslag

Sliparemöllan

Banvaktsstuga, riven efter ca 1975
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)

Uppförd 1887.

Distriktschefen (III distriktet) tillskrev 1935-11-15 Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 330/331 Sliparemöllan med tomt å linjen Stångby-Lund.

Ovan angivna banvaktsstuga, som är uppförd år 1887 av tegel under tegeltak, befinner sig i bristfälligt skick - bl.a. ha stora sprickbildningar uppstått i väggarna - och kräver därför för iståndsättning en ganska omfattande reparation, för vilken kostnaderna beräknas uppgå till cirka 3.000 kronor.

Stugan innehåller tvenne lägenheter om vardera 1 rum och kök, av vilka lägenheter den ena är upplåten som tjänstebostad åt en banvakt (reservvakt), vilken tidvis anlitas som sträckvakt i stället för banförmannen i Lund, som är tilldelad sträcka. Den andra lägenheten är uthyrd till en banarbetare.

Då ifrågavarande banvakt kan beredas annan bostad utan extra kostnad för S.J. och stugan jämte tomt därefter ej vidare blir behövlig för något Statens järnvägars ändamål, anser jag, att några kostnader för stugans iståndsättande ej böra nedläggas, utan bör den i stället försäljas.

Jag har därför genom annonsering i ortspressen låtit utbjuda stugan med tillhörande uthus jämte tomtområde om cirka 2250 kvm, till salu. Härvid hava å fastigheten inkommit tvenne anbud, av vilka det högsta, avgivet av banvakt nr 1004 J.E. Johnsson i Stångby, lyder å 6.000 kronor.
/ ... /
Som förut nämts innehåller stugan tvenne lägenheter. Årliga hyresinkomsten för desamma utgör f.n. sammanlagt 546 kronor.

Till stugan hörande uthus är uppfört år 1903 av trä under tegeltak, inrymmer bl.a. ett kostall och vedbodar och befinner sig i någorlunda gott skick. Till stugan här även en fristående tvättstuga, som är uppförd år 1923 av trä under papptrak.

Med hänvisning till ovan anförda och då jag anser det av banvakten Johnsson erbjudna priset för fastigheten förmånligt för S.J., får jag härmed tillstyrka försäljningen. Förslag till köpeavtal bifogas härjämte.

Stugan finns kvar på flygbild omkring 1975 på www.kartbild.com.

Kilometertal

598,63

Nummer

330-331

Socken

Vallkärra

Kommun

Lund

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Sliparemöllan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ethOEa