Lämna ändringsförslag

Sallerup

Banvaktsstuga, riven 2020, se anm
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)
322 Sallerup okänt år. Bilden insänd av Lars T. Bengtsson. Foto: Okänd.
322 Sallerup den 25 februari 2008. Utbyggnaden är inte ursprunglig. Foto: Per-Olov Brännlund.
322 Sallerup den 1 februari 2016. Foto: Bengt Gustavsson.

Byggd av tegel, är åtminstone numera putsad, grå.

Ligger inne på Eslövs reningsverks område. Har sedan ett par år fönstren förspikade (not. 2010). Rivningshotad?

Stugan jämte ett markområde om ca 900 kvm såld 1936 till Eslövs stad för 6000 kr. "Innehåller ett rum och kök om respektive 17 och 13 kvm. Stugan befinner sig i gott skick."

Distriktschefen (III distriktet) tillskrev Kungl. Järnvägsstyrelsen 1936-07-06:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr 322 Sallerup med tomt å linjen Eslöv-Örtofta.

Från Eslövs stad har hit inkommit framställning att få inköpa eller förhyra rubricerade banvaktstuga, varvid som skäl härför anförts, att det vore av stor betydelse att för det närliggande reningsverkets skötsel kunna få disponera en bostadsbyggnad för vid reningsverket ansställd personal.

Då det är avsett att förflytta den banvakt /sträckvakt/, som nu bebor stugan, till annan bostad och stugan jämte tomt om cirka 900 kvm därefter icke vidare blir behövlig för något Statens järnvägars ändamål, anser distriktschefen, att försäljning av stugan med tomt bör komma tillstånd.

I anslutning härtill hava förhandlingar förts med Eslövs stad rörande försäljning av fastigheten. Staden har därvid förklarat sig villig att för ett pris av 6000 kronor förvärva fastigheten.

Stugan, som är uppförd år 1874 av tegel under tegeltak, innehåller en lägenhet om 1 r.o.k., för vilken årliga hyresinkomsten utör 261 kronor. Å tomten befintligt Statens järnvägare rillhörigt uthus, som även ingår i försäljningen, är uppfört år 1874 av trä under papptak och inrymmer bl.a. tvättstuga. Såväl stugan son uthuset befinner sig i gott skick. Övriga å tomten befintliga uthus tillhöra banvakten, men komma eventuellt att övertagas av Eslövs stad.

Med härnvisning till ovan anförda och då det av Eslövs stad erbjudna priset för fastigheten anses förmånligt för Statens järnvägar, får disktiktschefen härmed tillstyrka försäljninge. Förslag till köpeavtal bifogas härjämte."

Stugan riven någon gång under perioden augusti - november 2020, enligt meddelande från Anders Olsson..

Kilometertal

585,641

Nummer

322

Socken

Eslöv

Kommun

Eslöv

Län

Malmöhus
Skåne

Byggd

1874

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Sallerup

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Cåf5ZC