Lämna ändringsförslag

Vollsjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1983
(Eslöv)–Bjärsjölagård–(Tomelilla)
Vollsjö station den 29 maj 1975, i riktning mot Tomelilla. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Göran Lavesson.
Vollsjö station den 11 september 1976. Stationen var Fritiof Nilsson Piratens barndomshem, "Tosterup i Färs härad av Malmöhus län" som han kallade den i Bombi Bitt och jag.   Foto: Bengt Gustavsson.
Vollsjö station den 11 september 1976. Bilden är tagen i riktning Eslöv. I bakgrunden skymtar det berömda vattentornet som var Jöns Pumpares arbetsplats i Fritiof Nilsson Piratens roman Bombi Bitt och jag. Foto: Bengt Gustavsson.
Vollsjö station den 24 juni 1978. Järnvägsmiljön som inte ens den egna kommunen ville bevara. Foto: Bengt Gustavsson.
Vollsjö station den 8 maj 2014. Vattentornet med sitt pumphus och ett par spårstumpar utan fysiskt och funktionellt samband med den järnvägsmiljö de en gång ingick i, är nu allt som minner om den gamla stationen.  Foto: Bengt Gustavsson.
Vollsjö station den 8 maj 2014. Vattentornet där Jöns Pumpare, i verkligheten stationskarlen Per Andersson, slet med vattenuppfordringen.  Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset var författaren Fritiof Nilsson Piratens barndomshem och stationen hans uppväxtmiljö. Den har omnämnts i hans författarskap under namnet Tosterup.

Stationshuset revs efter att SJ låtit det förfalla och som argument för rivning åberopade att en restaurering skulle bli för kostsam och att samtliga byggnader var obehövliga för järnvägsdriften. Detta väckte nära nog en folkstorm och Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet bildades som motkraft. Riksantikvarieämbetet agerade för en byggnadsminnesförklaring och frågan togs upp i riksdagen, men Sjöbo kommun omintetgjorde en lösning genom att vägra erforderlig avstyckning av marken. Följden blev att endast vattentornet och järnvägsbron bevarades medan resten jämnades med marken. Banvaktsstugan var i privat ägo och därigenom oåtkomlig för rivningsförespråkarna.

Kilometertal

35,247

Signatur

Vlö

Socken

Vollsjö

Kommun

Sjöbo

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Vollsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Zåp270