Lämna ändringsförslag

Lövestadby

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Eslöv)–Bjärsjölagård–(Tomelilla)
Lövestadsby hållplats låg här en gång, men finns inte med på bilden. Den togs nämligen 1957, långt efter att hållplatsen lagts ned. Men att den låg här i anslutning till korsningen är klarlagt, troligen till vänster före övergången. Foto: Okänd.

Hållplatsen anlagd på 1930-talet, men nedlagd redan på 1940-talet.

Koordinaterna avser den vägövergång intill vilken hållplatsen var belägen (troligen låg den i den sydvästra kvadranten).

Kilometertal

45,0

Socken

Lövestad

Kommun

Sjöbo

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Lövestadby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IdnlTQ