Lämna ändringsförslag

Skarsvad hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Enköping)–Tillberga–(Västerås)

Hållplats 1947 - 1966.

Det är oklart om här funnits någon hållplatskur. På den ekonomiska kartan från 1951 finns ingen markering av hållplatsen över huvud taget. På flygbilder från 1958 och 1976 kan iakttas en mycket liten byggnad på banans södra sida och väster om vägövergången, men det kan lika gärna handla om något slags teknikbod.

Läget på norra sidan av järnvägen (enligt KAK 1955) kan ifrågasättas.

Kilometertal

86,411

Signatur

Skvd

Socken

Bred

Kommun

Enköping

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Skarsvad hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅJNFb0