Lämna ändringsförslag

Börseryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar
(Emmaboda)–Nybro–Kalmar
Börseryd station omkring 1950. Bilden som är tagen i riktning mot Kalmar visar Börseryds Kalksandstegelfabriks byggnad och utlastningsplats. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Börseryd station okänt år, men efter 1955 (då elektrifierades denna bansträcka). Den ålderdomliga bensinpumpen nedtill kunde annars tyda på att bilden är från tiden före andra världskriget. Förmodligen är pumpen bevarad av nostalgiska skäl. På bilden av Melins speceriaffär har stationshuset kommit med i bakgrunden. Vykort från Skandinavisk Aerotjänst som här övat lågflygning. Bilden är ett bidrag av Hans Källgren. Foto: Okänd.

Beslut 1875 om anhaltstation om jordägarna byggde plattform och byggnad och överlämnade dem med full äganderätt till järnvägsbolaget.

Lastplats 1885, håll- och lastplats 1908, enbart lastplats 1968, nedlagd 1973.

Ursprungligen benämnd Öfre Börseryd. Övertog omkring 1900 namnet Börseryd efter en hållplats, belägen ett par kilometer österut, som då fick namnet Börseryd nedre.

Vid stationen anlades 1907 Börseryds kalksandstensfabrik som var i drift till 1967 (1975 enligt en annan källa).

Stationshuset ser enligt flyg/satellitbilder ut att finnas kvar i nutid (not. 2022).

Kilometertal

141,6

Signatur

Bör

Socken

Nybro

Kommun

Nybro

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Börseryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: iysÄSÄ