Lämna ändringsförslag

Gemla

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Emmaboda)–Lessebo–Växjö–(Alvesta)
Gemla station den 20 september 2009. I byggnaden finns sommartid ett kafé. Foto: Olle Alm.
Gemla station den 20 september 2009, gatusidan. Det är tydligt att byggnaden till- och ombyggts vid flera tillfällen under åren. Foto: Olle Alm.
Gemla station den 20 september 2009, godsmagasinet och stationshuset. Foto: Olle Alm.
Gemla station den 16 april 2012. Byggnad med okänd funktion. Foto: Olle Alm.
Gemla station den 16 april 2012. Uthuset har en märklig påbyggnad på taket. Foto: Olle Alm.
Gemla station den 16 april 2012. Längst åt öster ligger ett privat magasin. Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2013-09-23:
"Noterat vid besök 23/9 2013: Under perioden medio 2012 till medio 2013 har en större hållplats för Krösatågen byggts i Gemla. Den ligger i huvudsak inom det gamla bangårdsområdet. Inga av Claes Adelskölds vackra stationsbyggnader eller andra byggnader inom stationsområdet har berörts av hållplatsbygget. Hållplatsen har plattformar på båda utsidorna av spåren (två spår), men enligt tidtabellen används endast plattform 1 närmast stationhuset."

Kilometertal

7
228

Signatur

Gm

Socken

Öja

Kommun

Växjö

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Gemla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7p8TGW