Lämna ändringsförslag

Stora helvetet

Övrigt objekt
(Duved)–Storlien gränsen
Stora Helvetet från väster omkring 1910. Här syns det väldiga byggnadsverket väl innan träd och buskar hunnit växa upp och skymma stora delar av det. Till vänster om banan syns ladugården som hör till banvaktsstugan 592 Gränsstugan. Själva stugan ligger till vänster om och något ovanför toppen av den tredje stolpen från fotografen räknat. Det stora snögalleriet är rivet sedan många år (1945 enligt en sagesman).  Foto: Nils Thomasson, Åre.
Stora Helvetet frön öster den 20 augusti 2016. Bygget av den nya bron är nära förestående. Notera bankens verkliga höjd. Den gröna randen är en hylla halvvägs upp! Foto: Thomas Welander.
Stora Helvetet okänt år. Bilden är tagen i västlig riktning och visar den 1940 inlagda urspårningsväxeln som skulle förhindra att tyska tåg kunde föras fram till Storlien. Bild förmedlad av Thomas Welander. Foto: Okänd.
Stora Helvetet, delförstoring av föregående bild. Foto: Okänd.
Stora Helvetet den 20 augusti 2016, platsen för urspårningsväxeln. Bilden tagen i östlig riktning. Foto: Thomas Welander.

Ett par hundra meter före riksgränsen mot Norge har järnvägen byggts på en hög bank (stenfyllnad) mot fjällsidan. På grund av de stora svårigheterna med bygget och de usla förhållandena för rallarna kallade dessa platsen för Stora helvetet, en benämning som hängt med under åren och numera brukas även officiellt.

År 2013 upptäcktes allvarliga tecken på att banken kunde ge vika och trafiken stängdes. Beslut om uppförande av en bro som ersättare för banken fattades och bygget kom igång sommaren 2016. Bron har betecknats som "3 gånger 120" då den beräknats ha en teknisk livslängd om 120 år, är byggd för en högsta hastighet om 120 km/tim och har kostnadsberäknats till 120 miljoner kr.

Första tåg passerade bron fredagen den 19 oktober 2018.

----------------------

En månad efter att Tyskland angripit Norge den 9 april 1940 inlades en bevakad urspårningsväxel invid järnvägsbanken vid Stora Helvetet för att förhindra tyska tåg att föras in i Sverige.

Kilometertal

751,6

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Stora helvetet

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dWpg5O