Lämna ändringsförslag

Klockavägen hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Duved)–Storlien gränsen

Hållplatsen måste ha legat vid en av de två platser som är markerade på kartan nedan. Det finns skäl som talar för båda lägena, men vilken plats är den rätta? På www.kartbild.com finns en flygbild från 1966, där man kan se en 15 à 16 meter lång byggnad invid spåret på dettas södra sida och öster om vägövergången Östra Klockavägen (den högra markeringen på kartan). Den ser mycket "hållplatsmässig" ut, om än i största laget, men eftersom hållplatsen uppges ha lagts ned redan 1946 är det mindre troligt att den hör ihop med den gamla hållplatsen.

Kilometertal

724,9

Signatur

Klvg

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Klockavägen hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UWvDQn