Lämna ändringsförslag

Visjöån

Banvaktsstuga, kvar 2021
(Duved)–Storlien gränsen
586 Visjöån. Bilden finns i Jamtlis bildarkiv med tillhörande text: "Mortimer Munch av Rosenschöld och Hanna Rydh var landshövdingepar i Jämtland 1931-1938. De ägde detta fritidshus, den s k Visjöåstugan, i närheten av Storlien. Det var en gammal banvaktarstuga vid Visjöån. Där vistades familjen ofta vintertid. Bilden är tagen på 1930-talet." Den ovanliga panelningen utfördes uppenbarligen under denna tid. Foto: Okänd.
586 Visjöån den 30 augusti 2015. Foto: Thomas Welander.
586 Visjöån den 30 augusti 2015. Foto: Thomas Welander.
586 Visjöån den 30 augusti 2015. Foto: Thomas Welander.
586 Visjöån den 30 augusti 2015. Foto: Thomas Welander.
586 Visjöån den 30 augusti 2015. Foto: Thomas Welander.

Mod. 1872 vänster, liggande panel, brun (not. 1997).

Ur distriktschefens (IV distriktet) framställning i oktober 1933 till Kungl. Järnvägsstyrelsen om försäljning av stugan noteras:

"... får jag, sedan anbud inkommit å banvaktsstugan n:r 586 Visjöån med tillhörande tomtområde å linjen Enafors - Storlien, härjämte översända förslag till köpeavtal rörande fastigheten ifråga för Kungl. Styrelsens prövning.

Beträffande det avgivna anbudet samt fastighetens beskaffenhet får jag anföra följande.

Stugan innehåller 1 rum och kök och är av 1872 års typ, uppförd av plank. Till stugan hör uthus med ladugård samt fristående källare. Brunn finnes å gården.

Stugan, som icke erfordras för statens järnvägars eget behov, har under längre tidsperioder varit outhyrd, och föreligger svårighet att få densamma permanent uthyrd. På grund härav och med hänsyn till stugans beskaffenhet anser jag mig kunna tillstyrka försäljning till det erbjudna priset, 2.500:- kronor, och får jag anhålla om bemyndigande att med anbudsgivaren, Landshövdingskan Doktor Hanna Rydh-Munck af Rosenschöld, utväxla köpeavtal enligt det bifogade förslaget."

Blyertsanteckning: "Stugan är uppförd 1878. Åbyggnaderna äro i tämligen gott stånd".

Kilometertal

741,289

Nummer

586
401

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Byggd

1878

Ändringsförslag till objektet Visjöån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: cGCtYZ