Lämna ändringsförslag

Enan

Banvaktsstuga, kvar 2020
(Duved)–Storlien gränsen

Mod. 1872 vänster, fin stuga (not. 1997).

Av mindre god beskaffenhet. Utfartsväg saknas. Tomtyta ca 3600 kvm. (1934 i skrivelse om försäljning).

Stugan innehåller 1 rum och kök och är av 1872 års typ, uppförd av plank. Till stugan hör uthus med ladugård. Brunn finnes å gården.

Stugan erfordras ej för statens järnvägars eget behov. På grund därav och då densamma är av mindre god beskaffenhet anser jag mig kunna tillstyrka försäljning till det erbjudna priset, 2.500:- kronor, och får jag anhålla om bemyndigande, att med anbudsgivaren, lasarettsläkaren doktor A. Odelberg, Östersund utväxla köpeavtal enligt det bifogade förslaget.". Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse i oktober 1934 till Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Kilometertal

735,958

Nummer

583
398

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Byggd

1878

Ändringsförslag till objektet Enan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XiFF8k