Lämna ändringsförslag

Kylån

Banvaktsstuga, riven cirka 1932
(Duved)–Storlien gränsen

Koordinaterna något ungefärliga.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse 1936-01-28:

" ... får jag sedan anbud inkommit å banvaktsstugetomten vid km. 718 + 000 i banans längdmätning från Stockholm C å linjen Gevsjön - Ånn, härjämte översända förslag till köpeavtal rörande fastigheten i fråga.

Beträffande det avgivna anbudet samt fastighetens beskaffenhet får jag anföra följande.

Den å tomten befintliga ladugården är av äldre typ och av dålig beskaffenhet. Källaren är av någorlunda god beskaffenhet men tarvar en del reparationer för att kunna användas. Själva banvaktsstugan 574 Kylån har flyttats till Storlien. Tomtområdet har en areal av c:a 3.200 kvm och är uppodlat. Någon verklig utfartsväg finnes ej, men har anbudsgivaren förskaffat sig rätt till sådan av intillvarande markägaren.

Då området ifråga är obehövligt för statens järnvägar och det erbjudna priset, ettusenfemhundra kronor, antagbart, anhåller jag om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med det bifogade förslaget."

Tomten såldes till Erik E. Pistol, Tångböle, Gevsjön för 1500 kr, men köpet återgick då köparen inte kunde fullfölja det.

Kilometertal

717,946

Nummer

574
388

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Kylån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WtcfX0