Lämna ändringsförslag

Rullån

Banvaktsstuga, kvar 2015
(Duved)–Storlien gränsen
570 Rullån den 27 juli 2015. Foto: Thomas Welander.

Banvaktsstugan är av 1872 års modell höger, påbyggd och brunmålad efter tilläggsisolering av fasaden.

"Underst i blindbotten låg ett lager med liggande tegelstenar och sedan sågspånsisolering på det".

Ur distriktschefens (IV distriktet) 1936-06-05 skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Under hänvisning till Kungl. Maj:ts brev av den 24 maj 1928, d:nr Bbr 792/27, angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden och byggnader får jag, sedan anbud inkommit å banvaktstugan n:o 570 Rullån å linjen Duved-Gevsjön, härjämte översända förslag till köpeavtal rörande fastigheten ifråga för Kungl. Järnvägsstyrelsens prövning.

Beträffande det avgivna anbudet samt fastighetens beskaffenhet får jag anföra följande.

Å tomten befintliga banvaktstugan är påbyggd och av någorlunda god beskaffenhet. Källaren och ladugården äro däremot av sämre beskaffenhet. Tomtområdet har en areal av cirka 2.000 kvm. och är ej uppodlat. Utfartsväg löper förbi banvaktsstugeområdet.

Då området ifråga är obehövligt för statens järnvägar och stugan så belägen att densamma ej kan uthyras under nuvarande förhållanden samt ej varit uthyrd under de senaste 6 åren, anser jag det erbjudna priset 3.000:- kronor förmånligt och anhåller förty om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med det bifogade förslaget. "

Bemyndigande att sälja stugan erhölls och den såldes till Olov Eriksson, Duved för 3000 kr. Markområdet omfattade cirka 2000 kvm.

I skrivelse till Kungl. Maj:t angavs att stugan var uppförd 1877 av timmer och senare påbyggd, att den innehöll två rum och kök och var i tämligt gott skick, uthuset och källaren däremot ganska bristfälliga. Köpet godkändes av Kungl. Maj:t 1936-08-14.

Kilometertal

709,673

Nummer

570
384

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Rullån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ADVnöÖ