Lämna ändringsförslag

Hessland

Banvaktsstuga, kvar 2007
Dingle–Strömstad

Änkan efter banvakten Karl Oscar Augustsson Bäck, som avled här 1925 tillskrev 1937 baningenjören vid 9 bs Göteborg:

"Anhåller härmed att få köpa Banvaktstugan 512 Hessland. Enär jag bebott stugan i 35 år, och nedlagt mycket arbete där, skulle det vara mig en glädje på gamla dagar att få äga den.
Jag lämnar härmed ett anbud på 3200 kronor.
Hessland den 28 juli 1937.
Banvaktsänkan
Emma Bäck"

Ur skrivelse från distriktschefen (II distriktet) 1937-09-14 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från banvaktsänkan Emma Bäck, Hessland, Överby har inkommit ett anbud å 3200.- kr. för banvaktsstugan nr 512 Hessland (linjen Kragenäs-Överby) med tillhörande tomt och ekonomibyggnad.

Denna stuga, som är av sten, innehåller 1 rum och kök å nedre botten samt ett vindsrum. Stugan är icke behövlig för något statens järnvägars ändamål samt är i dåligt skick och saknar utfartsväg. Sådan kan emellertid lätt ordnas genom omläggning av en ägovägsövergång till den på motsatta sidan av banan löpande nya landsvägen.

Då det uppgivna priset anses skäligt, tillstyrkes försäljningen."

Anslutningen till allmän väg ordnades genom en övergång av banan direkt från stugtomten.

Kilometertal

161,7x

Nummer

512

Socken

Lur

Kommun

Tanum

Län

Västra Götaland

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Hessland

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0TpXLA