Lämna ändringsförslag

Bräcke

Banvaktsstuga, kvar 2007
Dingle–Strömstad

I framställan 1929 om försäljning anförde distriktschefen II D:

För ... banvaktsstugan nr 509 vid Bräcke å linjen Tanum - Kragenäs har köpare anmält sig och översändes i anledning härav förslag till köpeavtal för ifrågavarande ... banvaktsstuga.

Som framgår av förslaget till köpeavtal för banvaktsstugan vid Bräcke har köparen förbehållit sig att, intill dess det för ett framtida dubbelspår reserverade området behöver tagas i anspråk för detta ändamål, avgiftsfritt få disponera detta område och anses häremot intet vara att erinra.

Till stugan finnes icke någon utfartsväg, men köparen har förbundit sig att själv föranstalta om sådan väg.

Stugan som är av sten innehåller ett rum och kök och till densamma hör uthus och källare, allt i någorlunda gott skick.

Det erbjudna priset 2000 kr kan visserligen synas lågt, men då statens järnvägar icke har något behov av stugan och den dessutom icke går att hyra ut, på grund av dess ensliga läge, torde en försäljning ändå vara att föredraga."

Kilometertal

151,5x

Nummer

509

Socken

Tanum

Kommun

Tanum

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Bräcke

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bHrzNä