Dals Rostock–Skälebol

Bandel 404:1
 
Till Bäckefors
8,4
Dals Rostock
 
Till Sunnanå
104,294
Råskogen
 
Till Åmål
365,9
Skälebol
 
Till Öxnered

Län

Västra Götaland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1995

Anmärkningar

Nytt spår som söderifrån ansluter järnvägen Mellerud-Öxnered-Göteborg vid Skälebol med bandel 404 Sunnanå-Mellerud-Bäckefors vid Dals Rostock. Den ursprungliga järnvägenslinjen Mellerud-Dals Rostock är nedlagd och delvis riven.