Lämna ändringsförslag

Östnår hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Brunflo)–Åsarna
Östnår hållplats har en central placering i kulturlandskapet, bild från 1959. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Foto: Okänd.
Östnår hållplats den 1 februari 1966.  Foto: Yngve Vikström.
Östnår hållplats okänt år. Foto: Stefan Jönsson.

1932-1967.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 5 januari 1932:

"Från befolkningen inom Östnårs by i Hackås socken har inkommit en framställning om anordnande av en hållplats vid nämnda by, belägen cirka 2 km söder om Hackås trafikplats.

En i Hackås stationerad personbuss gör en tur genom Östnårs by före avfärden till Östersund samt efter återkomsten därifrån. Avståndet landsvägsledes från byn till Hackås trafikplats uppgår till närmare 2 km. Den föreslagna hållplatsen beräknas därför komma att tillföra statens järnvägar en del ny trafik under förutsättning, att biljettpriset därifrån till Östersund blir lika med biljettpriset från Hacås.

Med hänsyn därtill får jag föreslå, att en hållplats på försök anordnas vid kmp 494+875 å linjen Vikbäcken-Hackås. Hållplatsen avses vara obemannad. Biljettförsäljning ombesörjes av tågpersonalen. Biljettprisen till och från Östersund föreslås lika som beträffande Hackås."

Kilometertal

494,901

Signatur

Önr

Socken

Hackås

Kommun

Berg

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Östnår hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9GFuaf