Brattfors–Geijersdal

Bandel 300

Län

Värmland

Spårvidd

750

Ursprunglig ägare

Enskild