Lämna ändringsförslag

Svänglingen hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1963–ca 1975
(Bräcke)–Brunflo–Östersund C
Svänglingen hållplats 1959. Delförstoring av en bild som tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se). Foto: Okänd.

1931 - 1964.

Trafikplatsen tillkom 1931 sedan ett antal personer bosatta i Knöva, Hållsta, Bjerte och Svedje byar gjort framställning om anordnande av en hållplats vid norra änden av sjön Svänglingen.

Distriktschefen (IV distriktet) skriver till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"I syfte att underlätta resemöjligheterna för befolkningen samt med hänsyn till förekommande busskonkurrens (bussen Tavnäs-Pilgrimstad-Östersund har i genomsnitt f.n. 5 tur- och returresande per dag från ovannämnda byar) anser jag mig böra hemställa om medgivande att på försök anordna hållplatsen. En enkel träplattform avses anordnad.

Platsen avses vara obemannad och biljettförsäljning skulle äga rum genom tågpersonalen."

Järnvägsstyrelsen hade samma uppfattning som distriktschefen.

Den lilla väntkuren som syns på bilden ovan fanns kvar 1963 på en flygbild från kartbild.com, men på en motsvarande bild från omkring 1975 är den borta.

Kilometertal

558,311

Signatur

Svä

Socken

Brunflo

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Svänglingen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UQcS0b