Lämna ändringsförslag

Grimnäs hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Bräcke)–Brunflo–Östersund C
Grimnäs hållplats, första läget mitt på krönet. Foto: Okänd.
Grimnäs hållplats, andra läget. Och med en ny hållplatsbyggnad. Bilden är tagen på 1950-talet och visar en av de sista banvakterna i banvaktsstugan 482 Slottet och den unge Karl-Erik Tengqvist (det är han som tillhandahållit bilderna från Grimnäs). Foto: Okänd.
Grimnäs hållplats den 1 juni 2009, platsen för andra läget. I bakgrunden syns den vägport som är omnämnd i objektstexten. Foto: Karl-Erik Tengqvist.

Hållplats 1898 - 1971.

Att ortsbefolkningen fått bekosta hållplatsen framgår av en insändare i Östersundsposten 1906-01-11 där signaturen Grimnäsbo skriver apropå att resande var hänvisade att åka med godståget och inte med snälltåget som släpar sig helt beskedligt förbi:

"Då vi själfva fått bygga anhalten, bryta väg dit och betala vår del i järnvägsbidraget, borde vi ock få åka som folk och ej sämre än fraktgods."

Hållplatsen låg först några hundra meter längre söderut, vid km 533,267, se det högra märket på kartan nedan. Tillfartsvägen var en enskild väg av enkel beskaffenhet, ofta mycket svårframkomlig vintertid eftersom den inte regelbundet plogades. Då en vägport 1938 byggdes för allmänna vägen mellan Bräcke och Östersund vid kilometer 533,610 uppkom möjlighet för ortsborna att begagna denna väg som tillfartsväg till hållplatsen om denna flyttades cirka 400 meter norrut.

Oklart om den nya hållplatsen fick en helt ny stuga eller om det var den gamla som flyttades och byggdes om.

Hållplatsskylten har satts upp på en snarlik stuga i byn Grimnäs (not. 2009). En tidigare uppgift att det var hållplatsstugan som flyttats dit har visat sig oriktig. Men skylten är original.

Kilometertal

533,635

Signatur

Gns

Socken

Revsund

Kommun

Bräcke

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Grimnäs hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2Öonev