Lämna ändringsförslag

Brunflo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Bräcke)–Brunflo–Östersund C

Anslutande bandelar

(Brunflo)–Åsarna

Brunflo station efter 1939, det år då banan elektrifierades. Det stora huset till höger är det gamla stationshuset. Foto: Okänd.
Brunflo station efter 1939, gamla stationshuset. Bilden är tydligen tagen från samma upphöjda plats som den föregående och vid samma tillfälle.  Foto: Okänd.
Brunflo station på 1930-talet. Både stationshuset och ställverksbyggnaden finns kvar än i dag, men den trevliga kioskbyggnaden är borta sedan länge.    Foto: Okänd.
Brunflo station troligen på 1950-talet. Pressbyråkiosk av senare årgång än på föregående bild. Någon gång på 1960-talet skall kiosken ha vänt järnvägen ryggen, dvs den vändes med framsidan mot gatan. Vykort från Pressbyrån. Foto: Okänd.
Brunflo station den 14 maj 2008.  Foto: Bengt Gustavsson.
Brunflo station den 14 maj 2008. Den gamla ställverksbyggnaden inrymmer numera ett litet järnvägsmuseum. Foto: Bengt Gustavsson.
Brunflo station den 13 september 2021, en fin och välhållen byggnad. Foto: Peter Berggren.
Brunflo station den 13 september 2021 med de trevliga ställverksbyggnaden. Foto: Peter Berggren.
Brunflo station okänt år. Stickspåret går från södra änden av bangården ut åt nordost till AB Gusta Stenförädlingsverk, som var i drift mellan 1922 och 1976. Vägmärket till höger betyder tätbebyggt område. Bild från Facebookgruppen Brunflominnet. Foto: Okänd.

Då Inlandsbanan mot Sveg anslöts 1915 byggdes ett nytt stationshus 200 m söder om det gamla, som i stället inrättades till bostadshus.

Stationshuset, godsmagasinet och avträdet är byggnadsminnen på icke statlig nivå enligt Kulturmiljölagens 3 kap. Den äldre ställverksbyggnaden är statligt byggnadsminne.

Stationshuset är sålt. I expeditionslokalerna är nu restaurang som ägaren driver. Övre våningen var en lägenhet om 4 rum och kök där den siste stationsmästaren Hännestrand bodde. Även efter honom var lägenheten uthyrd (not. 2011).

I den f.d. ställverksbyggnaden är inrymt ett litet järnvägsmuseum.

Kilometertal

571,061
0

Signatur

Bf

Socken

Brunflo

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Byggd

1915

Ändringsförslag till objektet Brunflo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: d21AHÖ