Lämna ändringsförslag

Linehäll

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Bräcke)–Brunflo–Östersund C
499 Linehäll den 10 augusti 2005. Foto: Jöran Johansson.
499 Linehäll den 10 augusti 2005. Foto: Jöran Johansson.

Modell 1872 höger.

Ur distrikschefens (IV distriktet) framställan 1929 om försäljning av stugan:

"Från banvakten G.A. Kryger har anbud inkommit att för ett pris av 2.500:- kronor få inköpa banvaktsstugan n:o 499 Linehäll jämte tillhörande markområde.

Stugan ifråga är belägen å linjen Pilgrimstad - Lockne sektion 562+613 utmed allmänna landsvägen på ett avstånd av 9,6 km till Pilgrimstad och 4 km till Lockne. Stugan ligger på sankt område där temperaturen alltid är lägre än på omgivande platser. Golvet i källaren står tidvis under vatten. Ladugården är av äldsta typ och mindervärdig. Skorstensstocken måste ommuras då den saknar skiljetunga. Användbart dricksvatten saknas. Jordområdet som tillhör stugan synes aldrig ha varit uppodlat och torde knappast vara odlingsvärt."

Köpeavtal upprättades med en köpeskilling enligt anbud 2500 kr. Markområdet omfattade ca 4825 kvm.

Avtalet godkändes av Kungl. Maj:t den 4 oktober 1929.

Kilometertal

562,613

Nummer

499
316

Socken

Brunflo

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Såld

1929

Ändringsförslag till objektet Linehäll

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6ÄeJ2c