Lämna ändringsförslag

Östersund

Banvaktsstuga, riven 1902–1914
(Bräcke)–Brunflo–Östersund C

Namnet är antaget, men kan knappast ha varit annat än Östersund.

Stugan som på bangårdsritning 1879 betecknas Bm-stuga (banmästarstuga) låg på östra sidan av järnvägen 348 m söder om stationshuset vid Östersund (C). Den låg som nr 4 (räknat norrifrån) av fem byggnader, vilka utgjordes av bostadshus, uthus, bostadshus och bm-stuga samt den femte byggnaden som saknar beteckning, men som kan antas ha varit uthus till bm-stugan.

På bangårdsritning 1902 finns de två första byggnaderna kvar med enahanda beteckning, medan den tredje byggnaden (bostadshuset) blivit kassakontor och bm-stugan uthus(!). Den sista byggnaden betecknas förråd.

Samtliga nämnda byggnader är borta på bangårdsritning 1914 och marken har ianspråktagits för nya spår och den vägbro som gick över spåren invid den på 1970-talet(?) rivna lokstationen.

Kilometertal

585,598

Nummer

-
326

Socken

Östersund

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Östersund

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LXShGb