Lämna ändringsförslag

Hönsinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
(Börringe)–(Klagstorp)–Smygehamn/Östratorp
Hönsinge station den 2 oktober 1977. Foto: Bengt Gustavsson.
Hönsinge station den 10 september 2010. Foto: Bengt Gustavsson.

Kvar som privatbostad (not. 2009). Till salu 2015.

I Dagens Nyheter 1888-06-09 kan man läsa:
Det nöjsamma med det oangenäma, förstår banvakten i Hönsinge vid Börringe-Östratorps jernväg att förena /.../ Banvakterna vid denna jernväg ha nemligen bland andra bostadsförmåner äfven erhållit källare; men nu vill det sig icke bättre, än att källaren i Hönsinge stationshus blifver halffylld med vatten, och derför han banvakten derstädes kommit på den ju om icke så liten fyndighet vittnande idén att i mergelgrafvar och torfmossar uppsamla en del smärre fisk och transportera den i sin källarebassin, och så sitter han på lediga stunder på sin dörrtröskel och metar!

Kilometertal

11,3

Signatur

Höe

Socken

Grönby

Kommun

Trelleborg

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Hönsinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IixRkE