Lämna ändringsförslag

Hemmesdynge lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven cirka 1947
(Börringe)–(Klagstorp)–Smygehamn/Östratorp

Grusgrop ca 1941 - ca 1947. Ursprungligt namn Östratorp (uppgifter ur Järnvägsdata).

En webbplats om Börringe-Östratorps järnväg (https://skanskajarnvagar.se/tidning_files/historik.pdf) har motstridiga uppgifter:
"Östratorps Lastplats km 21. Lastplats öppnad troligen i början av 1910-talet. Nedlagd ca 1950. Hette under SJ-tiden Hemmesdynge. Eventuellt var lastplatsen inte i bruk under hela perioden.

Kartan nedan visar det sannolika läget på växeln i linjen, varifrån spår gick in åt väster med infart norrifrån. Området är idag helt bebyggt, en gata heter Grusgropsvägen.

Kilometertal

21,2

Signatur

Hye

Socken

Hemmesdynge

Kommun

Trelleborg

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Hemmesdynge lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JjÅQ6Å