Bor–Ohs bruk

Bandel 506

Län

Jönköping

Spårvidd

600

Ursprunglig ägare

Enskild