Lämna ändringsförslag

Nattavaara

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1980, se anm
(Boden)–Gällivare
Nattavara station omkring 1905. Bilden är en typisk uppställningsbild, men sådana brukar alltid visa personalen poserande på plattformen mot spåren. Den här är ovanlig genom att den är tagen på byggnadens frånsida. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Nattavara station 1946. Bilden visar det andra stationshuset som uppfördes efter att det första brunnit ned 1922. Samma öde skulle drabba det här huset 1960. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Nattavaara station omkring 1965. Det här är det tredje stationshuset som även det skulle komma att brinna ned (1977). Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Nattavaara station den 30 juni 2006. Det fjärde och hittills sista stationshuset uppfört sedan de tre föregående brunnit ned. Man kan konstatera att varje nytt stationshus är mindre än sin föregångare. Foto: Peter Sandström.
Nattavaara station den 1 juni 2014. Foto: Peter Berggren.

Till 1966 Nattavara, ursprungligen Nattavare. Första stationshuset brann ned till grunden 1922-02-05. Nästa brann 1960. Nytt byggt 1961, vilket brann 1977 och revs helt 1980. Numera används ett mycket litet trähus som "stationshus" (not. 2007). Sannolikt är det det enda i Sverige som är ständigt öppet! (Vassijaure ska enligt uppgift 2022 på Facebook också ha samma generösa öppettider).

Från södra bangårdsänden utgår ett 1790 m långt spår åt nordväst till en grusgrop. Enligt kartan på hitta.se 2016 (oklart hur aktuell den är) verkar de första ca 500 meterna rivna men resten av spåret ligger kvar.

Koordinaterna ungefärliga.

Kilometertal

1265,137

Signatur

Ntv

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Nattavaara

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: sOmÅGK