Lämna ändringsförslag

Murjek

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Boden)–Gällivare
Murjek station före 1909. Huset med den markanta skorstenen till vänster om stationshuset är en kafébyggnad placerad
på perrongen. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Murjek station okänt år. Bilden visar kafébyggnaden som förmodligen funnits alltsedan stationens tillkomst 1890. Hur länge byggnaden fått stå kvar är inte känt, men i vart fall finns den med på foto från 1961. Foto: Okänd.
Murjek station den 17 juli 1992. Foto: Sven Olof Muhr.
Murjek station den 30 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Murjek station den 2 juli 2022. Den här trevliga teckningen är anslagen på stationshuset. Den har några år på nacken, befinner sig i tämligen dåligt skick och skulle behöva bytas ut. Här har försök gjorts att snygga till bilden en aning. Foto: Jöran Johansson.

"Nytt stationshus 1960 sedan det gamla brunnit ned." Så har det hetat och sagts, men det verkar inte stämma. Bilder på Sveriges Järnvägsmuseums bildarkiv Samlingsportalen visar att det gamla stationshuset fanns kvar 1961 och uppgifter på Murjeks Hembygdsförenings webbsida anger att det rivits 1965. "Under järnvägsbyggandet fanns ett provisoriskt stationshus men det första egentliga stationshuset byggdes år 1888. Före 1905* tillbyggdes huset med en övervåning, där stationsmästaren bodde. Det var vanligt att tågen stannade i Murjek över natten och de resande fick ta in på hotellet för att fortsätta tågresan nästa dag. Byggnaden revs 1965 och ersattes med nuvarande stationshus."

*) Enligt bloggen grafit.markstedt.net tillkom övervåningen redan på 1890-talet. Väntsalen som var byns största lokal var indelad i 1:a och 2: klass och här var ibland dans.

Det nya stationshuset är en tillbyggnad till eller ombyggnad av godsmagasinet som låg omedelbart söder om den gamla stationsbyggnaden.

Stationshuset till salu 2008.

Kilometertal

1231,314

Signatur

Mk

Socken

Jokkmokk

Kommun

Jokkmokk

Län

Norrbotten

Byggd

1939

Ändringsförslag till objektet Murjek

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bZiMxw