Lämna ändringsförslag

Aimojokk

Banvaktsstuga, riven före 1960
(Boden)–Gällivare

1936 såld med ett uthus och en brunn samt ca 16000 kvm mark till banarbetaren J.A. Lundkvist i Polcirkeln för 1500 kr. Stugan anges då vara byggd 1888 av timmer innehållande en lägenhet om två rum och kök samt ett enkelkök, sammanlagt ca 70 kvm. Huset var i behov av genomgripande reparation. Utfartsväg saknades.

Stugan skall enligt uppgift ha brunnit ned.

"Uppförd 1888 av timmer och innehåller två lägenheter om 1 rum och kök vardera lägenheten med en golvyta av omkring 35 kvm. Stugan är i relativt gott stånd." Av kartskiss till försäljningshandlingarna framgår att stugan låg parallellt med banan och hade en ingång mitt på långsidan mot järnvägen och en på den vänstra gaveln.

Ur försäljningshandlingarna 1936:

"Bostadshusets utvändiga dimensioner äro 11,60 x 7,70 = längd x bredd, uppfört år 1888.
Innehåller en lägenhet om två rum och kök samt ett enkelkök.
Väggstomme av timmer och utvändig stående panel och läkt.
Taktäckning av bräder, papp, läkt och tegel.
Uppvärmningsanordningar: kakelugnar.
Uthusets utvändiga dimensioner äro 15,3 x 4,3 m = längd x bredd, uppfört år 1892 och innehåller tvenne ladugårdar, höbodar, vedbodar, visthusbodar och avträden.
Brunn finnes likaså fristående källare av betong med jordfyllning.
Till banvaktsstugan hör ett område av cirka 16200 kvm."

Kilometertal

1239,047

Nummer

418-419

Socken

Jokkmokk

Kommun

Jokkmokk

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Aimojokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jasphV