Lämna ändringsförslag

Hedberget

Banvaktsstuga, riven
(Boden)–Gällivare
253-254 Hedberget okänt år. Även om det är vanskligt att bedöma avstånd på ett fotografi kan det konstateras att stugan låg väldigt nära spåret. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Anders Karlsson.

Dubbelstuga av engelsk modell, dvs byggd av det ursprungliga engelska bolaget.

Stugan har angetts ligga på östra/norra sidan av banan, men den uppgiften är sannolikt inte riktig. Den ekonomiska kartan 1950 visar en byggnad på västra/södra sidan vilken skulle kunna vara denna banvaktsstuga. Av bilden ovan kan man också dra slutsatsen att stugan låg på västra sidan av järnvägen (numreringen gjordes med utgångspunkt i Svartön/Luleå).
-------------------------

Författaren Eyvind Johnsson (1900-1976) bodde några år omkring 1920 i en grannstuga. Inför 100-årsminnet av hans födelse gjordes en skrift vari bland annat ingick en skildring av Hedbergets by. Marin Johansson, Boden intervjuade i samband därmed två döttrar till banvakten Brännström. Ur intervjuerna har följande uppgifter hämtats:

Stugan var en timrad dubbelstuga med tegeltak. Den kallades för engelskstugan eftersom den, liksom järnvägshuset i Näsberg, var byggd under engelsmännens tid. Den låg väldigt nära järnvägen - bara några meter från spåret. På andra sidan järnvägen låg brunnen och där hade familjen sin källare och vedbod.

Familjen Brännström kom 1911 till Hedbergets banvaktsstuga från en stuga hitom Harrå. Fadern hade ansvar för sträckan Hedberget och ett stycke norrut.

De bodde i norra delen av stugan som bestod av rum, kök och förstuga och var försedd med
kakelugn och riktig järnspis.

Stugan byggdes om på 1920-talet då lägenheten utökades med ett rum.

Av den andra lägenheten blev det ett enkelrum, som användes som matrum och övernattningsrum för banarbetare.

--------------------------

1938 föreslog distriktschefen (V D) att den övertaliga stugan skulle flyttas till Svartön och inredas till manskapsbyggnad för trafikavdelningens personal vid Svartöns nedre bangård som länge fått nöja sig med en synnerligen bristfällig lokal. Att flyttningen kom till stånd framgår av den ovan nämnda intervjun.

Banvakter

1901 - 1904
Anders Petter Brodén, f. 1866-02-22 i Sätuna (R), död 1941-12-25 i Kanikerukan, Norra Kyrketorp (R).
Gift 1900 med Elin Ottilia Fredrika Sköld, f. 1881 i Borgunda (R), död 1951 på Skaraborgs regemente i Skövde.
Inflyttad i oktober 1901, han från Norra Kyrketorp (R), hustrun från Sjogerstad (R).
Utflyttad i augusti 1904 till Skövde.

1905 - 1912
Extra banvakt, från 1912 ordinarie banvakt
Karl Johan Karlsson, f. 1866-04-01 i Halna (R), död 1848-07-04 i Bonäs, Mora (W).
Gift 1) 1899 med Anna Forsberg, f. Eriksson, f. 1860 i Våmhus (W), död 1928 i Bonäs, Mora (W). Hennes andra äktenskap.
Gift 2) 1929 med Marit Persdotter, f. 1887 i Älvdalen (W), död 1960 i Bonäs, Mora (W).
Inflyttad i juli 1905 från Överluleå (BD), dit han inflyttat 1902 från Luleå Domkyrko.
Utflyttad i juni 1912 till banvaktsstugan 327 i Krokvik (bör vara stugan Vuonakobbo) i Jukkasjärvi (BD). Utflyttad därifrån i november 1915 till Bergvattnet i Dorotea (AC), men redan i december samma år utflyttad till Rörströms station i Tåsjö (Y), 1917 utflyttad till Långsele (Y) och därifrån 1922 som f.d. banvakt till egen fastighet i Torphyttan, Linde (T), slutligen utflyttad 1924 till Bonäs i Mora (W). Flyttningarna ger en god, men inte alls ovanlig, bild av en banvaktsfamiljs kringflackande tillvaro.

1912 - 1936
Andreas Brännström, f. 1878-01-06 i Byske (AC), död 1960-12-11 i Harads, Edefors.
Gift 1900 med Anna Beda Amalia Nyström, f. 1879 i Jokkmokk (BD), död 1954 i Svartlå, Edefors.
Inflyttad i juni 1912 från Risbäck (Håmojokk) i Gällivare (BD).
Utflyttad 1936 till Gransjö, Edefors. Utflyttad därifrån 1938 till Svartlå nr 1 i Edefors.

Kilometertal

1217,443

Nummer

408-409
253-254

Socken

Edefors

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Hedberget

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kSrZWh