Lämna ändringsförslag

Skymnäs lp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 1960
(Björndalsbron)–Skymnäs
Skymnäs statio på 1890-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Urspr Skymnäsboden.

1878 nedbrann alla hus och återuppfördes. Göteborgs Weckoblad skriver 1878-08-08 om branden:

"Vid Skymnäs station å Uddeholmsjernvägen har stationshuset nedbrunnit jemte ett större spanmålsmagasin med 18,000 k.-f. hafre m.m., en torkria, en ladugård, en logbyggnad, ett stall, en visthusbod, ett lokomotivstall, ännu några andra mindre bygnader samt 500 tolfter bräder och 100 kub.alnar takspån (N.W.T.)"

Ovanstående tidningsurklipp visar alltså att det funnits något slags stationshus eller expeditionsbyggnad. Den tidigare uppgiften att så inte varit fallet har därför ändrats här.

Koordinaterna är ungefärliga.

Kilometertal

3

Socken

Norra Råda

Kommun

Hagfors

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Skymnäs lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UäcSöb