Lämna ändringsförslag

Karsbäcken

Banvaktsstuga, riven 1983–1996
(Bastuträsk)–Jörn
229 Karsbäcken efter ombyggnad från 1872 år modell. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
229 Karsbäcken okänt år. Bilden är hämtad från Facebookgruppen Bastuträsk i bilder - Nu & då Foto: Okänd.

1872 års modell.

1938 föreslagen att byggas ut från ett rum och kök till två. >i>Stugan är uppförd enligt Aktk ritning nr 245 samt innehåller 1 rum och kök. Den bebos av sträckvakt med 3 familjemedlemmar, av vilka 1 barn är i skolåldern. Tillbyggnad föreslås i enlighet med Bbr ritning litt E nr 12064. Kostnaden för tillbyggnaden har beräknats till 6500 kronor."

Banvaktsstugan 205 Stensjön var uppförd enligt samma ritning som denna stuga (men var spegelvänd) och föreslogs ombyggd på samma sätt.

Flyttad till Bastuträsk.

Kilometertal

980,923

Nummer

229

Socken

Norsjö

Kommun

Norsjö

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Karsbäcken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: l5ååZT