Bånghammar–Kloten

Bandel 258

Län

Örebro

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1875-1877