Lämna ändringsförslag

Mon

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Bäckefors)–Ed–Kornsjö gränsen
Mon station på 1910- eller 1920-talet (uppgifterna varierar) med kontinentaltåget draget av lok nr 9. Dalslands Järnväg (DJ) hade tre lok av den s.k. H3-typen, lok 9 var det första, byggt 1914. Tidigare än så är bilden alltså inte tagen. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Mon station stinsvillan den 27 september 2016. Foto: Roy Mårtensson.

Det fanns banvakter stationerade här, sannolikt i något av de tre boställshusen. Banvakterna vid DJ hade nummer efter den stuga de bebodde. Banvakten Elgh som bodde här 1879-1892 hade nr 17 och banvaktsstugenummer 17 skulle passa in här, men saknas. Så det är ett fiktivt banvaktsstugenummer som troligen är "upptaget" av ett boställshus.

Banvakter

1879 - 1892
Jonas Erik Henriksson Elgh, f. 1853-07-02 i Färnebo (S), död här 1892-05-20, begravd i Holm (P).
Gift 1877 med Maja Kristina Andersdotter, f. 1853 i Töftedal, död 1942 i Erlandserud, Holm (P).
Inflyttad 1879 från Högen i Töftedal, där han varit järnvägsarbetare, dvs rallare.

Kilometertal

56,5

Signatur

Mon

Socken

Töftedal

Kommun

Dals-Ed

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Mon

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5LS9az