Lämna ändringsförslag

Hökedalen

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Bäckefors)–Ed–Kornsjö gränsen
DJ 15 Hökedalen den 15 mars 2012. Foto: Carina Carlsson, Västarvet.
DJ 15 Hökedalen den 15 mars 2012. Foto: Carina Carlsson, Västarvet.
DJ 15 Hökedalen den 15 mars 2012. Foto: Carina Carlsson, Västarvet.

Bild i Dalslands järnväg 100 år, s. 109.

Bilderna ovan finns i Dals-Eds kommuns byggnadsinventering från 2013, tillsammans med följande text:
" Inom det område som idag motsvarar Dals-Eds kommun har det funnits fem identiska banvaktsstugor, ursprungligen innehållande ett rum och kök. Ritningarna upprättades centralt och det var föreskrivet att stugorna skulle placeras vinkelrätt med gaveln mot spåret. Vid stuga nr 15 finns en med stugan samtida jordkällare samt en ladugård (med fähus byggt av slipers) och en visthusbod och/eller vedbod, båda från omkring 1920. Stugan har kvar sin pärlspontpanel och vissa snickerier i original sedan byggnadstiden, medan taktäckningen och merparten av fönstren ersatts i modern tid. Uthusen har genomgått få ändringar och har kvar sin ursprungliga prägel. Tillsammans bildar byggnaderna en kulturhistoriskt värdefull anläggning som på ett pedagogiskt vis vittnar om en banvakts levnadsförhållanden och arbetsmiljö. Anläggningen är den enda bevarade av detta slag inom kommunen."

Kilometertal

50,55

Nummer

735
15

Socken

Dals-Ed

Kommun

Dals-Ed

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Hökedalen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: vqb5Y2