Lämna ändringsförslag

Sällinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Från Sällinge går ett 2,8 kilometer långt spår åt nordväst till pappersindustrin i Rockhammar. Spåret som anlades 1911 har sedan 1934 varit elektrifierat (kontaktledning utan bärtråd), men på grund av stölder av delar av kontaktledningen har den tynande trafiken skötts med diesellok.

I oktober 2021 meddelas på Ånghwisslan (nr 2754):

"Den sedan flera år tillbaka otrafikerade och genom tjuveri avelektrifierade järnvägen mellan Sällinge station och Rockhammars bruk (numera Billerud Korsnäs Rockhammar AB) står nu inför sin ändalykt."

I Nerikes Allehanda publicerades 2021-10-02 en kungörelse, enligt vilken Trafikverket beslutat, att järnvägen läggs ner då beslutet vunnit laga kraft.

Kilometertal

257,793

Signatur

Slg

Socken

Fellingsbro

Kommun

Lindesberg

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Sällinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wäÅ5Uo