Lämna ändringsförslag

Ombenning hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Kort efter att järnvägen öppnats för trafik 1900 anhöll några boende på orten att en hållplats måtte inrättas vid Ombenning. Järnvägsstyrelsen gav sitt tillstånd under förutsättning att de sökande stod för alla kostnader och överlämnade den färdiga anläggningen till Statens Järnvägar med full äganderätt. Hållplatsen öppnades 1901. En särskild platsvakt skötte försäljningen av biljetter. Enbart 3 klass biljetter till Snyten och Västanfors (Fagersta C) utfärdades.

Sökandena skulle uppföra "en med eldstad försedd expeditions- och väntkur enligt af bandirektören godkänd ritning samt en minst 30 meter lång personplattform jemte en flaggstång".

En årlig avgift av 15 kronor avseende elbelysning längs vägen till hållplatsen samt ett mindre belopp för glödlampor togs ut av varje delägare i byalaget. Huggen, torr ved för anhaltens vinterbehov ordnades också av byalaget. Trafikeringen av hållplatsen upphörde 1964. Vad som hände med hållplatsbyggnaden är inte känt. (Uppgifterna om hållplatsen är hämtade här).

På kartbild.com har stugan uppmätts till ca 9 meter lång.

Kilometertal

187,54

Signatur

Omb

Socken

Västervåla

Kommun

Fagersta

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Ombenning hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: u3cåSC