Lämna ändringsförslag

Krampen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1973
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Anslutande bandelar

(Ugglefors)–(Krampen)

Krampen station okänt år. Okänt vykort från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Krampen station i maj 1969. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Stationshuset hade "nyligen rivits" enligt notis i Ånghwisslan nr 1164, 1973-02-19; i nr 1169 sades huset vara helt utplånat enligt iakttagelse den 18 mars.

Sockengränsen mellan Hed i söder och Skinnskatteberg i norr går rakt över stationsområdet och delar till och med stationshuset. De boende i stationshuset är registrerade i Heds församling. I övrigt finns stations- och banpersonal i båda församlingarna, vilket bör betyda att banpersonal i Heds församling varit bosatt i bvst 263 och stationspersonal i hus 9a. Stationspersonal i Skinnskattebergs församling bör ha varit bosatt i hus 9b, medan det är oklart var banpersonalen bodde. Det kan ha varit i hus 9b eller i den 600 m norr om stationen belägna banvaktsstugan 262 Entjärn.

Banvakter

Var dessa banvakter bodde är inte känt. De redovisas i församlingsböckerna på Krampens station eller stationsområde.

Inom Heds församling. Skinnskattebergs församling kommer att läggas till här längre ned.

1901 - 1901
Carl Gottfrid Johansson Malmström, f. 1864-01-04 i Almesåkra (F), död 1947-11-29 i Björkliden, Torp Södergård i Lerum (P).
Ogift här, senare (1910) gift med Elin Rut Naëmi Florentia Gustavsson, f. 1881 i Habo (R), död 1965 i Torp Södergård, Lerum (P).
Inflyttad i februari 1901 från Lerum (P).
Utflyttad i juli 1901 till Lerum (P).

1901 - 1901
Adolf Nilsson, f. 1869-02-01 i Brunskog (S), död 1962-05-02 i Myre Där Nole i Frykerud (S).
Ogift här, senare (1901) gift med Inga Maria Svensson, 1872 i Boda (S), död 1945 i Myre, Frykerud (S).
Inflyttad i april 1901 från Brunskog (S).
Utflyttad i oktober 1901 till Brunskog (S).

1901 - 1903
August Teodor Tholin, f. 1874-02-27 i Lerbäck (T), död 1952-09-11 i Örebro Olaus Petri.
Gift 1897 med Johanna Hidman, f. 1870 i Hidinge (T), död 1947 i Örebro Nikolai.
Inflyttad i november 1901 från Gräve (T).
Utflyttad i januari 1903 till Gräve (T).

1901 - 1903
Axel Emil Sjöberg, f. 1873-07-25 i Stenstorp (R), död 1958-08-16 i Kumla (T).
Gift 1902 med Hildegard Gertrud Eriksson, f. 1879 i Stenstorp (R), död 1920 i bvst Rösavi, Kumla (T).
Inflyttad i december 1901 från Stenstorp (R).
Utflyttad i november 1903 till Kumla (T).

1903 - 1903
Per Johan Gustafsson Lek, f. 1861-08-21 i Björkäng (R), död 1951-12-26 i Krogsta 4:11 i Norrsunda (B).
Gift 1889 med Kristina Maria Petersdotter, f. 1866 i Frykerud (S), död 1947 i Rosenlund, Krogsta 4:11 i Norrsunda (B).
Inflyttad i mars 1903 från Vårdinge (B).
Utflyttad i november 1903 till Odensala (B).

1903 - 1909
Extra banvakt
Erik Gustaf Karlsson, f. 1869-06-08 i Tierp (C), död 1939-06-15 i Katrineholm, Stora Malm (D).
Gift här 1905 med Anna Karolina Larsson, f. 1869 i Ramsberg (T), död 1949 i Katrineholm, Stora Malm (D).
Inflyttad i december 1903 från Tuna (C), hustrun i september 1905 från Ramsberg (T).
Utflyttad i april 1909 till Stora Malm (D).

1903 - 1915
Karl Rickard Flodin, f. 1879-02-08 i Vittinge (U), död 1950-01-01 i Krylbo (W).
Gift 1901 med Matilda Katrina Andersson, f. 1876 i Nora (U), död 1952 i Krylbo (W).
Inflyttad i december 1903 från Sala sfs.
Utflyttad i april 1915 till Folkärna (W).

1904 - 1906
Gunnar Jonasson, f. 1850-11-08 i Backaryd (K), död 1933-05-27 i Örby, Brännkyrka (A).
Gift 1906 med Edla Julin, f. 1875 i Vittinge (U), död 1930 i Örby Villastad 194, Brännkyrka (A).
Inflyttad i april 1904 från Brännkyrka (B).
Utflyttad i november 1906 till Matteus (A).

1906 - 1913
Extra banvakt
Karl Oskar Lindkvist, f. 1882-01-10 i Hed (U), död 1962-11-23 i Prästgården 1:10 i Skinnskatteberg.
Gift 1909 med Gerda Karolina Nyström, f. 1887 i Ramsberg (T), död 1961 i Prästgården 1:10 i Skinnskatteberg.
Inflyttad 1906 från föräldrahemmet i Krampen (ej stationen).
Utflyttad i september 1913 till bvst 260 Krabo i Skinnskatteberg (U).

1909 - 1911
Johan August Jansson, f. 1874-06-07 i Västanfors (U), död 1958-02-16 i Knutsbo 5, Västanfors (U).
Gift 1903 med Johanna Sofia Persson, f. 1877 i Norrbärke (W), död 1974 i Fagersta, Västanfors (U).
Inflyttad i maj 1909 från Västanfors (U),
Utflyttad i april 1911 till Västanfors (U).
Jansson återkom som banvaktsförman 1916.

1911 - 1913
Extra banvakt
August Valfrid Pettersson (Resare) , f. 1878-08-06 i Ramnäs (U), död 1965-05-24 i Sommarro, Pålsboda gård i Sköllersta (T).
Gift 1908 med Elin Matilda Pettersson, f. 1882 i Axberg (T), död 1949 i Pålsboda gård, Sköllersta (T).
Inflyttad i maj 1911 från Axberg (T).
Utflyttad i mars 1913 till Sköllersta (T).

1913 - 1926
Rudolf Algot Blad, f. 1865-03-07 i Hool (P), död 1953-01-03 i Karlebo, Holmen Tomasgården i Alingsås lfs.
Gift 2) 1908 med i Knista boende Klara Lovisa Karlsson, f. 1864, död 1937 i Fjugesta, Knista (T).
Äktenskapet upplöst 1920.
Inflyttad i oktober 1913 från Knista (T).
Utflyttad i april 1926 till Hardemo (T).

1914 - 1916
Ernst Leonard Andersson, f. 1882-01-03 i Skinnskatteberg (U), död 1961-09-02 i Almby, Örebro.
Gift 1) 1905 med Alma Elisabet Persson, f. 1883 i Skinnskatteberg (U), död 1927 i Lönnsvik Norr, Örebro Olaus Petri.
Gift 2) 1936 med änkan Märta Amelia Naesstrom, f. Rundqvist, f. 1898 i Bodum (Z), död 1987 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad i april 1914 från Skinnskatteberg (U).
Utflyttad i december 1916 till Ånsta (T).

1915 - 1923
Edvin Halvar Holm, f. 1895-02-04 i Bergshammar (D), död 1961-12-28 i Södertälje.
Gift 1919 med Elsa Viktoria Holmberg, f. 1896 i Sköllersta (T), död 1959 i Södertälje.
Inflyttad i november 1920 från Skinnskatteberg (U).
Utflyttad i oktober 1923 till Hallsberg (T).

1916 – 1917
Robert Vilhelm Svensson, f. 1889-07-28 i Örebro, död 1960-05-31 i Örebro Olaus Petri.
Gift 1912 med Gerda Vilhelmina Carlsson, f. 1890 i Västra Ny (E), död 1972 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad i oktober 1916 från Motala lfs.
Utflyttad i december 1917 till Skinnskatteberg (U).

1916 - 1917
Karl Gunnar Andersson, f. 1888-05-17 i Vårdinge (B), död 1959 i Eriksberg, Hölö (D).
Gift 1915 med Tekla Linnea Josefina Broström, f. 1894 i Össeby-Garn (B), död 1971 på pensionärshemmet i Hölö (D).
Inflyttad i augusti 1916 från Skinnskatteberg (U).
Utflyttad i februari 1917 till Västanfors (U).

1917 – 1918 (-1920)
Axel Fritiof Carlsson, f. 1873-02-25 i Nysund (T), död 1951-11-12 i Hovsta 3:5, Hovsta (T).
Gift 1909-10-23 med Hilma Sofia Baggström, f. 1885 i Skinnskatteberg, död 1960 i Bottenhavet 1, Almby (T).
Inflyttad i mars 1917 från bvst Berga i Knista (T).
Utflyttad i juli 1918 som stationskarl till Krampens station i Skinnskatteberg (U). Därifrån utflyttad i oktober 1920 till Almby (T).

1917 – 1918, 1920 - 1927
Karl Edvard Lind, f. 1889-01-25 i Folkärna (W), död 1958-11-04 i Tolered, Lundby (O).
Ogift här, senare (1927) gift med Rut Odenvik, f. 1884 i Öckerö (O), död 1970 i Lundby, Göteborg.
Inflyttad i juni 1917 från Folkärna (W).
Utflyttad i februari 1918 till Skinnskatteberg (U).
Inflyttad i november 1920 från Skinnskatteberg (U).
Utflyttad i oktober 1927 till Sandhem (R).

1917 - 1921
Axel Morberg, f. 1886-04-30 i Västanfors (U), död 1945-08-05 i Örebro Olaus Petri.
Gift 1912 med Eva Sofia Karlsson, f. 1890 i Ramsberg (T), död 1962 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad i oktober 1917 från Västanfors (U).
Utflyttad i augusti 1921 till Fellingsbro (T).

1918 - 1920
Karl Oskar Hallin, f. 1889-11-23 i Folkärna (W), död 1978-03-25 på Tybblehemmet i Almby, Örebro.
Gift 1916 med Agnes Alfrida Lindgren, f. 1893 i Norberg (U), död 1973 i Almby, Örebro.
Inflyttad i augusti 1918 från Fellingsbro (T).
Utflyttad i augusti 1920 till Motala lfs.
Återkom som banförman i augusti 1935.

1918 - 1923
Johannes Henry Lundgren, f. 1895-07-06 i Näskott (Z), död 1966-07-25 i Motala.
Gift 1921 med Greta Viktoria Arvidsson, f. 1894 i S:t Olai, Norrköping, död 1975 i Motala.
Inflyttad i januari 1918 från Skinnskatteberg (U), hustrun i november 1921 från S:t Olai, Norrköping.
Utflyttad i juli 1923 till Högby (E).

1922 – 1927
Ivar Konrad Karlsson, f. 1891-04-20 i Hogstad (E), död 1952-08-17 i Spannarboda järnvägsstation i Fellingsbro norra (T).
Gift 1) 1920 med Olga Elvira Karlsson, f. 1898 i Boo (B), död 1932 i Harparboda, Spannarboda i Fellingsbro norra (T).
Gift 2) 1938 med (frånskilda) Elsa Maria Ramström, f. 1903 i Ramsberg (T), död 1995 i Borlänge, Stora Tuna (W).
Inflyttad i oktober 1922 från Matteus (A).
Utflyttad i juli 1927 till Vallstanäs i Norrsunda (B). Därifrån utflyttad i juni 1929 till Harparboda, Spannarboda station, Fellingsbro norra (T).

1924 - 1925
Svante Severin Holmin, f. 1894-09-19 i Skepptuna (B), död 1959-06-27 i Längbro (T).
Gift 1920 med Signe Maria Nilsson, f. 1891 i Knutby (C), hennes andra gifte. Död 1944 i Stora Älberg 2:2, Hardemo (T).
Inflyttad i april 1924 från Solna (B).
Utflyttad i februari 1925 till Västra Skedvi (U).

1926 - 1933
Gustav Andersson, f. 1882-09-11 i Fellingsbro (T), död 1936-09-16 i Näverkärret, Västra Skedvi (U).
Gift 1914 med Katarina Axelina Karlsson, f. 1883 i Fellingsbro (T), död 1936 i Näverkärret, Västra Skedvi (U).
Inflyttad i april 1926 från S:t Lars, Linköping.
Utflyttad i mars 1933 till Västra Skedvi (U).

1927 - 1934
Nils Mauritz Andersson, f. 1897-06-12 i Linköpings Domkyrko, död 1975-05-02 i Jakobsberg, Järfälla (B).
Gift 1927 med Rut Eufemia Johansson, f. 1904 i Bankekind (E), död 1973 i Jakobsberg, Järfälla (B).
Inflyttad i juli 1927 från S:t Lars, Linköping.
Utflyttad i maj 1934 till Lerbäck (T).

1933 - 1935
Gottfrid Emanuel Larsson, f. 1894-11-01 i Stenkvista (D), död 1968-08-31 i Högalid (A).
Gift 1924 med Hildur Teresia Andersson, f. 1891 i Tensta (C), död 1965 i Högalid (A).
Inflyttad i april 1933 från Stenkvista (D).
Utflyttad i juli 1935 till Vintrosa (T).

1934 - 1939
Extra banvakt
Knut David Andersson, f. 1898-06-21 i Ramsjö (X), död 1989-04-11 i Älvsjö, Brännkyrka (A).
Gift 1926 med Alva Berta Margareta Kulin, f. 1901 i Lovö (B), död 1996 i Bromma, folkbokförd i Brännkyrka (A).
Inflyttad i maj 1934 från Brännkyrka (A).
Utflyttad i november 1939 till Ytter-Järna (B).

1936 - 1937
August Einar Andersson, f. 1899-03-04 i Ramsberg (T), död 1965-07-14 i Törsjö 3:13, Järnvägen i Mosjö (T).
Ogift här, senare (1945) gift med (troligen) Elsa Linnéa Larsson, f. 1906 i Kävsjö (F), död 1978 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad 1936 från Aspänge, Ekorrtorp i Hed, där han varit omlastare och banvakt.
Utflyttad i januari 1937 till Skinnskatteberg (U).

Edvin Rudolf Jonsson, f. 1905-04-02 i Adolf Fredrik (A), död 1984-03-13 i Motala.
Gift 1930 med Karin Tyra Maria Hermansson, f. 1908 i Godegård (E), död 1994 i Motala.
Inflyttad i december 1936 från Motala lfs.
Utflyttad i maj 1939 till Knista (T).

1938 - ?
Extra banvakt
Nils Sixten Liljegren, f. 1906-11-15 i Hovsta (T), död 1985-11-30 i Örebro Olaus Petri.
Ogift här och förblev ogift.
Inflyttad i april 1938 från Axberg (T).
Kvar 1940.

1938 – 1940 - ?
Extra banvakt
John Harald Kindell, f. 1902-09-02 i Tysslinge (T), död 1973-08-10 i Södertälje.
Ogift här, senare (1942) gift med Lilie Ingeborg, f. 1911 i Skeppsholm (A), död 2001 i Östertälje (B).
Inflyttad i november 1938 från Tysslinge (T).
Kvar 1940.

1939 - ?
Erik Lindholm, f. 1906-06-05 i Fellingsbro (T), död 1978-10-29 i Hasselbacken, Mjölby.
Gift 1938 med Britta Viola Frid, f. 1912 i Ludvika, död 1993 på Slomarps sjukhem, Mjölby.
Inflyttad i november 1939 från Karbenning (U).
Kvar 1940.

Kilometertal

230,543
0,9

Signatur

Krn

Socknar

Skinnskatteberg
Hed

Kommun

Skinnskatteberg

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Krampen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DGM1xZ