Lämna ändringsförslag

Iskarboda

Banvaktsstuga, riven 2006
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
268 Iskarboda 1942. Bilden finns med i den nedan nämnda artikeln i Signalen. Foto: Eric Lundquist.
268 Iskarboda okänt år på 1940-talet. Järnvägsmuseet har inga närmare uppgifter om när bilden är tagen, men om man jämför med bilden från 1942 är det mycket litet som skiljer. På den här bilden är vissa buskar en aning högre, varför man kan gissa att bilden är tagen 1943. Förutom banvakten Erik Johansson ses hans hustru Helga. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Olle Nordemar.
268 Iskarboda 1942, banvakten Erik Johansson poserar inför Signalens fotograf. Foto: Eric Lundquist.
268 Iskarboda den 25 augusti 1994. Foto: Jöran Johansson.

Beslut att under 1932 bygga om stugan från ett rum och kök till två.

Vanskött 1996, förfallen 2005.

En mycket läsvärd artikel om banvakten Erik "Iskarbo-Johan" Johansson finns i Signalen nr 35/1942. Johansson hade på den steniga skogstomten skapat en trädgårdsanläggning "ett blomsterparadis med terrasser och växthus" som blev vida omtalad. Lantbruksakademin tilldelade honom 1952 diplom och penningbelöning ur A.G. Wiréns donationsfond "för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel".

I en artikel i Svenska Dagbladet 1952-10-21 i anslutning till hedersutmärkelsen uppges att Erik Johansson skall gå i pension vid årsskiftet 1952/53 och att han då kommer att få bo kvar i stugan, såsom den andre banvakten i Sverige som fått den möjligheten. Om uppgiften är korrekt är inte klarlagt.

Inför hotet från Banverket att stugan skulle rivas gjordes ansträngningar att få stugan bevarad. Bland annat bildades en förening för stugans bevarande och en grundlig utredning om dess historia och kulturella betydelse utarbetades. Utredningen finns att läsa här.

Byggd enligt ritning 1438A. Vindsrum senare byggt enligt ritning 10879I. Värmepanna i källaren föreslaget att installeras 1939 medan vatten och avlopp föreslås att anordnas senare. Värmeledning senare utförd enligt ritning littera W nr 2475 och beskrivning nr 1345.

Banvakter

1901 - 1903
Karl Johan Jonsson Wihlborg, f. 1866-01-04 i Lerbäck (T), död 1940-02-05 i Västra Mark 2, Rosendal i Längbro (T).
Gift 1890 med Hilda Sofia Karlsson, f. 1868 i Lerbäck (T), död 1956 i Örebro Olaus Petri.
Inflyttad i december 1901 från Viby (T).
Utflyttad i maj 1903 från Tysslinge (T).

1903 - 1903
Erik Henning Carlsson, f. 1871-06-01 i Lilla Malm (D), död 1944-06-05 i Annero Skalunda, Sköldinge (D).
Gift 1901 med Anna Carolina Gustafsson, f. 1876 i Helgesta (D), död 1940 i Annero, Sköldinge (D).
Inflyttad i juli 1903 från Flen.
Utflyttad i oktober 1903 till Lerbo (D).

1903 - 1923
Johan Fredrik Sandberg Kvick, f. 1866-04-16 i Sånga (B), död 1954-01-13 i Torp 1:93 Norrtorp i Näsby (T).
Gift 1894 med Augusta Josefina Eriksson, f. 1866 i Odensala (B), död 1949 i Torp 1:93 Norrtorp i Näsby (T).
Inflyttad i oktober 1903 från Odensala (B).
Utflyttad i oktober 1923 till Axberg (T).

1923 - 1952
Karl Erik Johansson, f. 1893-01-26 i Knista (T), död 1980-07-17 i Lindesberg.
Gift 1926 med Helga Margareta Jansson, f. 1899 i Näsby (T), död 1986 i Lindesberg.
Inflyttad i september 1923 med blivande hustrun som hushållerska från Västanfors (U).

Kilometertal

248,253

Nummer

268

Socken

Fellingsbro

Kommun

Lindesberg

Län

Örebro

Byggd

ca 1900

Såld

Aldrig

Ändringsförslag till objektet Iskarboda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mzi6äp