Lämna ändringsförslag

Näverkärret

Banvaktsstuga, riven
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Enligt ritning 1097 ska "den obehöfliga banvaktsstugan no 726 å linien Tenhult-Forserum" ha flyttats till Näverkärret som bostad åt en platsvakt 1901. Det är tydligt att det är denna stuga som avses, då den infogats i redan existerande nummerserien för banvaktsstugor.

Det var ursprungligen inte planerat att någon station skulle anläggas här, men efter framställning av ortsbor och på dessas bekostnad kom den ändå till stånd, dock något senare än övriga stationer vid banan. Det är troligt att flytten av en banvaktsstuga för platsvaktens räkning genomfördes för att lösa ett brådskande problem och kanske som ett lågkostnadsalternativ.

Kilometertal

240,746

Nummer

265a
-

Socken

Västra Skedvi

Kommun

Köping

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Näverkärret

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MjqAkO