Lämna ändringsförslag

Kramptjärn

Banvaktsstuga, riven senast 2006
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
264 Kramptjärn okänt år tidigast 1909 med banvakten August Andersson och hans hustru Hanna. Den fina bilden är ett bidrag från P-Å Ihs. Foto: Okänd.
Banvakten August Andersson någon gång före 1909. Var bildeen är tagen är inte klarlagt. Han flyttade till Skinnskattebergs socken 1909 och står först antecknad på "Flyten". Kanske är bilden från den trakten, det vill säga mellan Dagarn och Skinnskatteberg. Notera att det löper en linledning längs banan. Det innebär att det bör finnas en bemannad trafikplats i närheten. Troligen går linledningen till en vägövergång med bommar. Den verkar vara i längsta laget för att vara kopplad till en semafor (infartssignal). Bilden är ett bidrag från P-Å Ihs. Foto: Okänd.
264 Kramptjärn den 25 augusti 1994. Foto: Jöran Johansson.
264 Kramptjärn den 25 augusti 1994. Foto: Jöran Johansson.
264 Kramptjärn 2004. Foto: Peter Berggren.
264 Kramptjärn 2004. Foto: Peter Berggren.
264 Kramptjärn 2004. Foto: Peter Berggren.
Driftvärnets namnskylt har fått ett nytt hem, nämligen på Järnvägsmuseet i Gävle. Bilden är tagen i samband med förhandsvisning för järnvägsentusiaster den 15 juni 2024 inför nyöppnandet av museet efter sju svåra år av nedstängning. Foto: Jöran Johansson.

Var driftvärnsgård för CV/TGOJ Örebro och skyltad Kämpatorp - skylten togs ned senast april 2006. Stugan ska ha rivits under hösten 2006.

Stugtomten gränsade direkt till väg och någon passage av järnvägen var inte nödvändig för att nå stugan. Banverkets krystade motivering till beslutet att riva stugan var uppenbarligen en standardformulering som utan bedömning i varje särskilt fall användes slentrianmässigt:
"Kämpatorps banvaktstuga med uthus, 2 st, behövs ej för järnvägsverksamheten och ska därför avvecklas. Byggnaden är tomställd. På grund av byggnadens läge i förhållande till spår och spåranläggningar samt den järnvägsverksamhet som bedrivs på spår och i närheten till spår och spåranläggningen (el- och trafiksäkerhetsaspekten, buller- och vibrationsaspekten) kan byggnaden inte säljas med mark. Banverket vill riva byggnaden."

Banvakter

1909 – 1932
Extra banvakt > banvakt
Per August Andersson, f. 1880-09-29 i Skinnskatteberg, död 1972-09-22 i Fagersta, Västanfors (U).
Gift 1907 med Hanna Fredrika Andersson, f. 1882 i Hed (U), död 1949 i Oti, Svedet 1:27 i Västanfors (U).
Inflyttad i juni 1909 från Brännkyrka (B).
Utflyttad i februari 1932 till Hedkärra i Västanfors (U)

Kilometertal

234,275

Nummer

264

Socken

Skinnskatteberg

Kommun

Skinnskatteberg

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Kramptjärn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0IEJå1