Lämna ändringsförslag

Tyskbo hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Avesta/Krylbo)–Jularbo–Fors–Morshyttan–Horndal–Byvalla–Storvik
Tyskbo hållplats 1971, då redan nedlagd sedan ett år. Fönstren är igensatta och träplattformen skröplig. Till höger ligger den påbyggda banvaktsstugan nr 111 Tyskbo. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.

Hållplats 1931 - 1970 (Järnvägsdata).

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse den 5 januari 1931 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från ortsbefolkningen har framställning gjorts om anordnande av en hållplats vid kmp 182,1 å linjen Morshyttan-Horndal, avseende att förmedla resandetrafik för byarna Tyskbo, Tommesbo, Fornby, Rossberga och Ingeborgbo, varest sammanlagt omkring 200 vuxna personer äro bosatta.

Det kan antagas, att ökad resandetrafik är att påräkna, om hållplatsen kommer till stånd, enär enligt uppgift allmänheten nu föredrager att färdas med bussar och bilar på grund av det jämförelsevis stora avståndet till resp. stationerna Horndal och Morshyttan.

I anledning härav får jag tillstyrka bifall till framställningen. Hållplatsen avses vara obemannad och anordningarna vid densamma tills vidare bestå endast av en träplattform."

Kilometertal

182,119

Signatur

Tys

Socken

By

Kommun

Avesta

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Tyskbo hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Ebzf06