Lämna ändringsförslag

Hälla

Banvaktsstuga, riven 1932–1933
(Avesta/Krylbo)–Jularbo–Fors–Morshyttan–Horndal–Byvalla–Storvik

Försäljning var aktuell 1930 sedan f.d. banvakten J.A. Andersson bjudit 2000 kr för stugan med mark och övriga byggnader.

Distriktschefen (IV distriktet) anförde att "detta anbud kan visserligen synas lågt, men med hänsyn till husbyggnadernas dåliga beskaffenhet jämte andra här nedan nämnda förhållanden, anser jag dock detsamma vara antagbart. Banvaktstugan är av äldre typ och mycket bristfällig, enär den de senare åren endast nödtorftigt underhållits. Ladugården och uthuset i övrigt är nedrutten och kan ej användas i sitt nuvarande skick. Tomtområdet har en areal av c:a 950 kvm och är den odlade jorden å detta område mindervärdig. Avståndet från banvaktstugan till allmän väg är c:a 500 m men är anbudsgivaren i tillfälle att själv föranstalta om utfartsväg.

Banvaktstugan, som icke är eller beräknas bliva erforderlig för något statens järnvägars ändamål, har varit outhyrd sedan den 1 april 1929 och förefinnes små utsikter att åter få densamma uthyrd."

Någon försäljning kom inte till stånd då Andersson återkallade sitt anbud. Frågan om försäljning fick då förfalla.

Stugan revs ett par år därefter och återuppfördes tillsammans med ett antal andra stugor vid Storlien.

Källare kvar 1998.

Koordinaterna är mycket osäkra och baseras enbart på avståndsmätning från Jularbo.

Kilometertal

166,945

Nummer

103
3
1308/09

Socken

Folkärna

Kommun

Avesta

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Hälla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 4Ndy1i