Lämna ändringsförslag

Forsaström

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1969
(Åtvidaberg)–Jenny–Västervik
Forsaström station. Stationshuset låg inklämt mellan järnvägen och den branta bergssidan. Sjön i bakgrunden är Båtsjön där järnvägsbyggarna hade stora svårigheter att dra fram banan. Man kan ana att det går ett stickspår längs stranden bort mot ett sågverk. Foto: Johan E. Thorin.
Forsaström station 1902. Ett litet persontåg mot Västervik väntar på spår 2 medan ett mötande tåg är på ingång till spår 1. På spår 3 väntar ett tiotal N-vagnar på att lastas får man anta och på stickspåret mot sågen står några vedlastade vagnar. Till höger står en godsförflyttningstralla lastad med dåtidens fyrkantiga mjölkkrukor på ett kort spår som försvinner in bakom uthuset. Närmare stationshuset står en trehjulig tralla (stakdressin). Till vänster närmast i bild ser man rampen till en kolbrygga som fotografen tydligen stigit upp på för att få en bra översiktsbild. Foto: Johan E. Thorin.
Forsaström station omkring 1915 med föreståndaren Sund och hans familj. Från vänster ser vi (med stor sannolikhet) sonen Karl Valter Augustin (1908-1983), hustrun Hilma Florentina Svensson (1882-1940) med sonen Sven Tage Georg (1911–1994), tjänarinnan Beda Helena Johansson (1898-1961), sönerna Uno Albin Villiam (1906-1987) och John Hilmer Emanuel (1905 -1983) samt längst till höger stationsföreståndaren Alfred Albin Sund (1878-1960). Foto: Axel Carlson.

Stationshuset nedbränt av brandkåren våren 1969.

Kilometertal

50,931

Signatur

Föm

Socken

Gärdserum

Kommun

Åtvidaberg

Län

Östergötland
Kalmar

Ändringsförslag till objektet Forsaström

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1n5ftf