Lämna ändringsförslag

Mölle

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2013
(Åstorp)–(Kattarp/Signestorp)–Mölle
Mölle station något av de första åren. Endast ett fåtal stationer i Sverige har haft stationhuset placerat tvärs spåren på detta sätt. Vykort postgånget 1913. Foto: Okänd.
Mölle station, gatusidan. Är det länsman eller stinsen själv som övervakar vägtrafiken? Foto: Okänd.
Mölle station den 2 maj 1978, ett igenbommat stationshus med skivor för fönstren och i begynnande förfall. Foto: Bengt Gustavsson.
Mölle station, gatusidan den 6 juni 1989. Flaggan är hissad, det är Sveriges nationaldag. Foto: S-O Strand.
Mölle station den 19 april 2013, med stationshus och sidobyggnad i upprustat skick. Byggnaderna tjänar numera som konstgalleri m.m.
 Foto: Bengt Gustavsson.
Mölle station den 19 april 2013. Foto: Bengt Gustavsson.

I Signalen 1945, nr 22, s. 20 finns ett litet reportage från Mölle station.

En uppgiftslämnare skriver: "Järnvägen invigd den 30 april 1910. Stationshuset byggdes av arkitektfirman Ewe & Melin i Malmö. I mitten av 1920-talet var personalstyrkan 10 personer. Fram till 1937 trafikerades banan med ånglok. Banan elektrifierades. (Hbg Dagblad 5 nov 1989). Spåren slutade framför huset, dvs huset ligger med långsidan mot spåren. En liten bit av plattformen finns kvar samt två ledningsstolpar. Lastkajen finns också. I stn finns bibliotek. Väntsalen används till bl.a konstutställningar. Utanför stationshuset, gatusidan, har bussen till Höganäs sin hpl. -- Mölle byaförening är mycket aktiv och värnar om stations området. Bl.a finns en boulebana vid "plattformskanten"

Kilometertal

37,156

Signatur

Möe

Socken

Brunnby

Kommun

Höganäs

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Mölle

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 94jT3l